FCPX Workflow

1) De voorbereiding:

Zorg ervoor dat je weet welke foto/video opnames je wilt maken/gebruiken.  Erg belangrijk is dat je weet welke muziek je in je project wilt gebruiken. 


2) Het materiaal klaarzetten:

Het is belangrijk een goede projectstructuur op je Mac in te richten voordat je met het FCPX project aan de gang gaat.

Hierover kun je hier informatie terugvinden;

Het externe materiaal opgenomen op SD-kaarten lees je in met Finder en zet je in de aangemaakte projectstructuur.


3) Het project aanmaken:

Maak een library, event folder en een project aan zoals hier aangegeven. Zorg ervoor dat de indeling wordt gebuikt dat het gebruikte video/audio materiaal in de library wordt opgeslagen.


4) Importeer materiaal:

Importeer het video/foto en audio materiaal zoals hier aangegeven.


5) Maak de montage:

- begin met een Insert > Generator > Gap

- voeg titel toe

- selecteer de te gebruiken clips (video/Foto) en zet ze in de project tijdlijn

- importeer de muziek, veranker hem aan de Gap

- verander de cliplengte (snijden op de maat van de muziek)

- voeg eventueel overgangen toe

- maak een aftiteling


6) Exporteer je video:

Maak er een mp4 van en/of zet de video op Youtube (of Vimeo).

Zie hier voor meer info.


7) Archiveer je project:

Sla je project Library op op een externe harde schijf of NAS.Hans Meulenbroek

info@moevi.nl